Återhämtningsdagar

Ninni jobbar med Återhämtningsdagar för personal inom vård och omsorg efter covid-19. Ninni har i 11 kommuner mött mer än 4 000 personer i hel och halvdagar.

Intresserad av återhämtningsdagar?

Kontakta Ninni på hello@ninnilansberg.se så ska du få hela programmet presenterat.