Föreläsning om hur vi kan minska stressen och få friskare arbetsplatser

Inspirera personalen och cheferna i att undvika stressrelaterad ohälsa. Över 14 000 personer har skrattat och fyllts av eftertanke, gör det ni också! 

Inspirera personalen och cheferna i att undvika stressrelaterad ohälsa

Ninni erbjuder självklart onlineföreläsningar för er som det passar bättre för!  Ninni talar 60-150 minuter allt efter önskemål. Ninni jobbar efter pandemin med återhämtningsprogram för vård och omsorgspersonal.

”En föreläsning med Ninni Länsberg är en spark i rätt riktning”- Kund

Boken Friskt Jobbat av Ninni Länsberg

Arbete & Hälsa

Boken Friskt jobbat av Ninni Länsberg

Friskt jobbat ger vägledning, tips och kunskap om vägen till ett liv i balans och mer hållbara, friska, goda arbetsplatser. Det är klok ­läsning för både den enskilde och för chefer, fackligt förtroende­valda och skyddsombud.

Vi kan alla bli mer observanta på vårt sätt att tackla livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet.

Boka föreläsningen med Ninni Länsberg

Boka föreläsningen direkt via Athenas, Kvinnliga talare eller via kontaktformuläret nedan.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.